Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fem tegn på pollenallergi

Frivillige

Dato publisert: Sist oppdatert:

Vi i Norges Astma- og Allergiforbund er veldig takknemlige for deg som velger å stille opp og gjøre en innsats for våre grupper!

Å være frivillig innebærer at du gjør en innsats for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) på store eller små oppdrag, enten over lang tid eller i kortere perioder. Du får muligheten til å gjøre noe for andre, bidra til samfunnet, lære nye ting og å bli kjent med nye mennesker. De frivillige utgjør selve ryggraden i NAAF, og vi har et stort behov for frivillige over hele landet. 

Her kan du lese mer om noen av måtene du kan engasjere deg frivillig på; likepersonsarbeid og brukerrepresentantarbeid. Du finner også noen generelle krav til deg som vil være frivillig for NAAF. 

Du kan ta kontakt med din region hvis du vil vite mer om å være frivillig i NAAF.