Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Frivillige

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Vi i Norges Astma- og Allergiforbund er veldig takknemlige for deg som velger å stille opp og gjøre en innsats for våre grupper!

Å være frivillig innebærer at du gjør en innsats for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) på store eller små oppdrag, enten over lang tid eller i kortere perioder. Du får muligheten til å gjøre noe for andre, bidra til samfunnet, lære nye ting og å bli kjent med nye mennesker. De frivillige utgjør selve ryggraden i NAAF, og vi har et stort behov for frivillige over hele landet. 

Her kan du lese mer om noen av måtene du kan engasjere deg frivillig på; likepersonsarbeid og brukerrepresentantarbeid. Du finner også noen generelle krav til deg som vil være frivillig for NAAF. 

Du kan ta kontakt med din region hvis du vil vite mer om å være frivillig i NAAF.

No image

Brukerrepresentanter

Dato publisert: Sist oppdatert:

Som brukerrepresentant vil du representere pasienter og pårørende med astma, kols, allergi og/eller overfølsomhet i ulike råd og utvalg.

No image

Noen krav til frivillige

Dato publisert: Sist oppdatert:

Tobakksrøyk og parfyme skaper problemer for mange. Du må derfor være røyk- og parfymefri når du er frivillig for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). I noen tilfeller kan vi også be om politiattest.

No image

Likeperson

Dato publisert: Sist oppdatert:

Likepersoner i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) setter gjerne av tid til en prat om det å leve med astma, allergi eller annen overfølsomhetssykdom. Likepersonene kan ikke gi råd om medisiner, men de kan lytte og gi råd basert på sine egne erfaringer.

No image

Digitale kurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har utviklet flere kurs for deg som er frivillig eller har et verv i NAAF. Her finner du lenker og informasjon om de ulike kursene.