Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Brukerrepresentanter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Som brukerrepresentant vil du representere pasienter og pårørende med astma, kols, allergi og/eller overfølsomhet i ulike råd og utvalg.

Vi ønsker deg som kan være brukerrepresentant på systemnivå. Som representant på systemnivå deltar du i beslutningsprosesser knyttet til fag- og tjenesteutvikling på vegne av en brukerorganisasjon.

Brukermedvirkning handler om at brukernes stemme blir hørt. Som brukerrepresentant får du delta i utviklingsarbeid og være med i beslutningsprosesser. En brukerrepresentant er en samfunnspåvirkning som gjennom sitt arbeid påvirker og skaper forståelse for situasjonen til kronisk syke og mennesker med funksjonsnedsettelse.

Det er behov for brukerrepresentanter i blant annet kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, helseforetak, sykehus, NAV og forskning.

Representanter foreslås både direkte av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og via Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Du vil få generell opplæring om det å inneha rollen som brukerrepresentant. De som blir med i brukerutvalg vil som regel få tilbud om spesifikk opplæring for det råd/utvalg de er med i.

Hvor mye arbeid som påfølger avhenger av hvor ofte rådet/utvalget møtes, men du kan regne med minimum et par møter i året.

Hvordan organiseres oppgavene?

De som melder seg får tilbud om opplæring. Når Norges Astma- og Allergiforbund får henvendelser om behov for brukerrepresentant i ulike råd og utvalg, kontaktes frivillige som har meldt seg som brukerrepresentant.

Hvem ser vi etter?

Deg som har astma, kols, allergi og/eller overfølsomhet, eller er pårørende til noen med disse sykdommene.

Krav:

  • Må gjennom opplæring
  • Må være medlem i vår organisasjon