Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Likeperson

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Likepersoner i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) setter gjerne av tid til en prat om det å leve med astma, allergi eller annen overfølsomhetssykdom. Likepersonene kan ikke gi råd om medisiner, men de kan lytte og gi råd basert på sine egne erfaringer.

Hva er en likeperson og likepersonsaktivitet?

En likeperson er noen som selv har erfart hva det vil si å være syk, eller som er pårørende til noen med sykdom. Det er en person som har bearbeidet sine egne erfaringer med de gjeldende plagene, og som derfor kan være til stede for andre i samme situasjon.

Klikk her for å se en oversikt over tilgjengelige likepersoner i NAAF >> 

Likepersonsarbeid er ingen profesjon, og det skal derfor ikke stilles krav om fagkunnskaper. Likepersoner som selv har en terapeutisk fagbakgrunn bør være spesielt oppmerksomme på disse grensene. Det skal være fokus på det hverdagslige - der det vesentlige er at du har bearbeidet dine egne erfaringer, og at du i rollen som likeperson har evne til å reflektere over din egen og andres situasjon. Det er viktig å være god til å lytte og sette den andre i fokus.

Likepersonsaktivitet kan være situasjoner hvor mennesker møtes én og én, eller i ulike former for likepersonsgrupper – samtalegrupper eller aktivitetsgrupper.

Likepersonsarbeid er frivillig og ulønnet. Det kan likevel være oppdrag der du kan få dekket visse reiseutgifter, dersom du for eksempel skal stå på en stand, delta på en samling, eller lignende oppdrag. Dette skal avklares på forhånd med oppdragsgiver, og utgiftene vil bli dekket i samsvar med Norges Astma- og Allergiforbunds økonomiske retningslinjer.

Likepersonsrollen i NAAF

Likepersonen må være fylt 18 år, ha deltatt på likepersonskurs og blitt godkjent som likeperson av regionssekretær, samt ha undertegnet en taushetserklæring. Det er mulig å ta introduksjonskurset digitalt, ved å klikke seg inn på lenken lenger ned på denne siden.

Det er også mulig å delta på likepersonskurs i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Dersom du deltar på likepersonskurs hos andre enn NAAF, bør du også ha gjennomført opplæring i regi av oss.

NAAF vil gjennom likepersonskurs veilede den enkelte som ønsker å bli likeperson, men vil også følge opp dem som allerede er aktive likepersoner. En likeperson skal være medlem av NAAF, og det legges opp til tette bånd mellom forbundets likepersoner, regionssekretærer og ledere av forbundets lokallag.

Etikk og taushetserklæring

Likepersonarbeid er også et spørsmål om etikk og moral. Taushetsløftet er viktig. En likeperson får vite mye om andre mennesker og deres familier, og denne informasjonen skal ikke videreformidles til noen. Alle likepersoner blir bedt om å signere en taushetsplikterklæring. Taushetsplikten gjelder både når du er aktiv likeperson, og når du har sluttet i ditt tillitsverv.

Ønsker du å bli likeperson i NAAF?

Introduksjonskurset for likepersoner lærer deg det du trenger å vite om likepersonsarbeid, samt hva du burde ta hensyn til som likeperson i NAAF. Kurset er digitalt, og kan gjennomføres der du er.   

Introduksjonskurset er ikke i seg selv tilstrekkelig for å bli godkjent som likeperson, men er det første steget på veien. Alle som gjennomfører kurset blir kontaktet av regionssekretæren i sin region etter at introduksjonskurset er fullført, for å avtale et møtetidspunkt. Det er regionssekretæren som avgjør om du blir godkjent likeperson eller ikke. 

Du finner lenke til likepersonskurset her >>

Er du aktiv likeperson i NAAF?

Her finner du registreringsskjemaet for likepersonsaktivitet.

Vil du lære mer om hvorfor rapportering av likepersonsaktivitet er viktig? Denne videoen gir deg en forklaring! 

FFO har likedan spilt inn en serie med podkaster om generelt likpersonsarbeid i medlemsorganisasjonene. Podkastserien "I samme båt - en podkastserie om likepersonsarbeid" er å finne her >>

NAAF anbefaler aktive likepersoner å ta det digitale introduksjonskurset, selv om du allerede er en erfaren likeperson. Du kan melde deg på kurset her >>

Du kan også ta direkte kontakt med regionssekretæren i din region, dersom du har konkrete spørsmål om likepersonsrollen eller vil vite mer om registrering av likepersonsaktivitet.