Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem - nå er det gratis ut året!

Landsmøte 2022

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Et landsmøte er en begivenhet vi ser fram til med glede og forventning. Organisasjonens øverste organ skal behandle og vedta en rekke viktige og formelle saker, og et nytt forbundsstyre skal velges. I tillegg er landsmøtet en viktig møteplass for alle som jobber for å gjøre Norge friskere.

Landsmøtet 2022 arrangeres på Scandic Asker hotell 23. til 25. september.

Viktige datoer i forberedelser til landsmøtet er:

6 måneder før: 23. mars 2022:

  • Innkomne forslag på kandidater til forbundsstyret (FS)
  • Innkomne forslag på kandidater til kontroll- og klageutvalget (KKU) 
  • Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen
  • Innkomne forslag til endring i vedtekter

4 måneder før: 23. mai 2022:

  • Innkomne forslag til saker
  • Innkalling til landsmøtet

1 måned før: 23. august 2022:

  • Utsendelse av landsmøtepapirer

Mer informasjon om landsmøtet og påmelding vil komme etter hvert.