Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Sakspapirer Landsmøte 2022

Dato publisert: Sist oppdatert:
Her finner du sakspapirer til Landsmøte 2022. Det vil være opp til den enkelte delegat selv å sørge for å printe ut saksdokumentene hvis man ønsker dokumentene i papirversjon, eventuelt i samarbeid med eget regionskontor. Det vil ikke bli noen felles trykking og utsendelse av dokumentene fra NAAF sentralt.

Her finner du alle sakspapirene samlet i én PDF (oppdatert 30.08.22) >>

- Forside sakspapirer >>

- Følgebrev sakspapirer >>

- Landsmøteprogram - oppdatert 13.09.22 >>

Saksliste

Sak 1 >>
Konstituering 

Sak 2 >>
Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden 
Forbundsstyrets tilleggsberetning 

Sak 3 >>
Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning
-Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 4 >>
Kontroll- og klageutvalgets beretning for landsmøteperioden 
Kontroll- og klageutvalgets tilleggsberetning

Sak 5 >>
Utvikling av NAAF 

Sak 6 >>
Innkomne forslag

Sak 7 >>
Handlingsplan 2023-2025

Sak 8 >>
Vedtektsforslag

Sak 9 - oppdatert 30.08.22 >>
Valg

Endringsforslagsskjema >>

Eventuelle spørsmål angående saksdokumentene kan rettes til naaf@naaf.no