Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Valg på landsmøte 2022

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er tid for valgkomiteen å starte sitt arbeid frem mot valget på landsmøtet i 2022. Valgkomiteen har en stor jobb fremfor seg, og trenger organisasjonens hjelp til å finne dyktige og kvalifiserte styremedlemmer. Merk: Frist for innsending av forslag var 15. mars 2022.

NAAFs forbundsstyre består av:

 • Forbundsleder
 • 1. nestleder
 • 2. nestleder
 • Tre – 3 – valgte styremedlemmer
 • Én – 1 – representant fra NAAFU
 • Én – 1 – representant valgt av og blant de ansatte
 • Fem – 5 – valgte varamedlemmer, derav ett – 1 – varamedlem for NAAFU og ett – 1 – varamedlem for representant valgt av de ansatte. De øvrige tre – 3 – varamedlemmene velges i numerisk rekkefølge.

Av disse seks – 6 – landsmøtevalgte medlemmene av forbundsstyret bør minimum ett medlem – 1 – ha formell økonomisk kompetanse og ett medlem – 1 – ha lang organisatorisk erfaring.

NAAFU og de ansatte velger selv sitt styremedlem med personlig varamedlem. Disse valgene foregår uavhengig av arbeidet i valgkomiteen.

Kontroll- og klageutvalget skal være sammensatt av:

 • Én – 1 – person med lang organisatorisk fartstid fra NAAF
 • Én – 1 – person med fortrinnsvis formell juridisk bakgrunn
 • Én – 1 – person med fortrinnsvis formell økonomisk bakgrunn
 • Tre – 3 – varamedlemmer som oppfyller kravene til kompetanse for plass i utvalget

Personen med lang organisatorisk erfaring er utvalgets leder.

Hvem har forslagsrett?

 • Samtlige personlig betalende medlemmer med fulle organisatoriske rettigheter
 • Lokallagenes/storlagenes styrer
 • Regionenes styrer
 • Forbundsstyret
 • NAAFU
 • Valgkomiteen

Frist for innsending av forslag var 15. mars 2022.

Hvem kan bli foreslått som kandidater?

Alle personlig betalende medlemmer er valgbare til verv i NAAF. Tillitsvalgte må være betalende medlemmer hele valgperioden. Røykere kan ikke ha tillitsverv i NAAF.

Valgkomiteen anmoder alle organisasjonsledd om å sette «Valg av kandidater til landsmøtet 2022» på dagsorden, og sende inn et begrunnet forslag på kandidater til valgkomiteen innen 15. mars 2022.

Hvordan sende inn forslag?

Alle kan sende inn forslag på kandidater via skjema på nettsiden, via e-post, eller per post. Vi oppfordrer til å sende inn skjema via nettsiden.

Forslag på kandidater via NAAFs nettsider:

Gå til skjema for: Kandidater til forbundsstyret i NAAF 2022-2025 (Frist for innsending utløpt)

Gå til skjema for: Kandidater til kontroll- og klageutvalget i NAAF 2022-2025 (Frist for innsending utløpt)

For å kunne legge inn forslag må personen som registrerer forslaget oppgi medlemsnummer. Det vil kun være mulig å legge inn forslag én gang per medlemsnummer. Hvert forslag kan imidlertid inneholde forslag på flere kandidater/flere posisjoner.

Forslag på kandidater via e-post eller papir:

Forslagsskjema kan lastes ned og eventuelt printes ut her:

Forslagsskjema: Kandidater til kontroll- og klageutvalget i NAAF 2022-2025

Forslagsskjema: Kandidater til forbundsstyret i NAAF 2022-2025

Forslaget kan sendes i e-post til: valgkomiteen.sekretaer@naaf.no.

Forslaget kan også sendes per post til:

Norges Astma- og Allergiforbunds valgkomité
v/Lisbeth Laberg

Postboks 6764
St. Olavs plass
0130 OSLO

Hva er viktig å huske på når forslaget skal sendes?

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse på foreslåtte kandidater. Alle forslag må signeres av forslagsstiller før disse sendes inn.

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder Trond Paulsen på e-post: trond.paulsen@gaaf.no eller mobil: 906 40 240. 

Lykke til!

Vennlig hilsen
Valgkomiteen