Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Landsmøte 2019

Dato publisert: Sist oppdatert:
Landsmøtet avholdes 20. – 22. september 2019 på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo.

Innkalling til Landsmøtet 2019 finner du her

Forberedelser til landsmøte finner du her

Dersom du lurer hva som foregår på et landsmøte, kan du laste ned – «Å delta på landsmøte 2019.kurshefte»

Forslag til saker på NAAFs landsmøte 2019

Det er mulig å fremme forslag til saker på NAAFs landsmøte 2019. Dette er nedfelt i NAAFs vedtekter § 6-2 (Innkalling, saksliste og innkomne forslag), siste ledd:

Forslag til saker til landsmøtet, må være forbundsstyret i hende senest fire – 4 – måneder før landsmøtet.

Vi oppfordrer regioner, lokallag/storlag og NAAFU til å sette denne saken på dagsorden på styremøte før fristen for innsending av forslag 20. mai 2019.

Forbundsstyret vil behandle de innkomne forslagene og gi sin innstilling til landsmøtet. 

Forslag til saker kan leveres gjennom dette skjemaet.

Hvor skjemaet skal sendes, fremgår av skjemaet.

Forslag til endringer i NAAFs vedtekter

NAAFs vedtektskomité skal nå starte sitt arbeid med revisjon av vedtektene for behandling på Landsmøtet 2019. Organisasjonsleddene inviteres med dette til å fremme sine forslag til vedtektsendringer og/eller tillegg til vedtektene.

 Vi viser til NAAFs vedtekter § 6-6 (Vedtektsendringer):

Forslag til endringer i vedtektene skal sendes gjennom lokallag/storlag eller regioner til forbundsstyret innen seks – 6 – måneder før landsmøtet. 

NAAFU har selvstendig forslagsrett overfor forbundsstyret i vedtektssaker.

Forbundsstyret fremmer innstilling til landsmøtet. 

Vedtektskomiteen har selvstendig forslagsrett overfor forbundsstyret.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

Endringer i vedtektene kan bare foretas på landsmøter.

Vi oppfordrer alle lokallagene/storlagene, regionene og NAAFU til å sette denne saken på dagsorden på et styremøte før fristen for innsending av forslag 31. mars 2019.

Forslag til endringer i vedtektene til NAAF skal skrives inn i følgende dokument.  

Valg av delegater og varadelegater til Landsmøtet 2019

Det nærmer seg årsmøte i regionene, og ett av punktene på sakslisten er valg av delegater med varadelegater til landsmøtet. For mer informasjon se her

Kandidatforslag til Forbundsstyret og Kontroll- og klageutvalget

Følg linken under for å sende inn kandidatforslag til Forbundsstyret og Kontroll- og klageutvalget. Fristen for innsending av forslag er 15. mars 2019.

Valg på landsmøte 2019

Valg på Landsmøtet 2019 - Valgkomité

Ett av flere valg som skal foregå på NAAFs landsmøte i 2019, er valg av valgkomité for den neste landsmøteperioden. Det er Forbundsstyret som innstiller til landsmøtet på ny valgkomité, jf. vedtektene § 5 – 5 (Forbundsstyrets oppgaver) bokstav e).

Mer om valgkomiteen finner du her

Skjema for valg av valgkomité

Nominer din kandidat til NAAF-PRISEN 

NAAF-PRISEN vil deles ut til beste tiltak, aktivitet, eller prosjekt i regi av en lokallag/storlag, region eller enkeltperson i NAAF. Frist for nominasjon er 1. august. 

Mer informajon om hva som vektlegges og hvordan du nominerer finner du her.

 

Spørsmål kan rettes til påtroppende Organisasjons- og administrasjonssjef Hanne Dyran på hanne.dyran(at)naaf.no