Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Sakspapirer Landsmøte 2019

Dato publisert: Sist oppdatert:

Her finner du sakspapirer til NAAFs landsmøte 2019.
Det vil være opp til den enkelte delegat selv å sørge for å printe ut saksdokumentene hvis man ønsker dokumentene i papirversjon, eventuelt i samarbeid med eget regionskontor.
Det vil ikke bli noen felles trykking og utsendelse av dokumentene fra NAAF sentralt.

- Forside sakspapirer >>

- Følgebrev sakspapirer >>

- Landsmøteprogram>>

Saksliste

Sak 1 >>
Konstituering 

Sak 2 >>
Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden 2016-2018
Forbundsstyrets tilleggsberetning 1.1.2019 – 30.6.2019 

Sak 3 >>
Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning
-Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 4 >>
Kontroll- og klageutvalgets beretning for landsmøteperioden 2016-2018
Kontroll- og klageutvalgets tilleggsberetning 1.1.2019 – 30.6.2019 

Sak 5 >>
Organisering av NAAF 

Sak 6 >>
Innkomne forslag

Sak 7 >>
Strategi- og handlingsplan

Sak 8 >>
Vedtektsforslag

Sak 9 >>
Valg

Her finner du alle sakspapirene samlet i en PDF>>

Eventuelle spørsmål angående saksdokumentene kan rettes til naaf(a)naaf.no