Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Valg på landsmøte 2019

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er tid for NAAFs valgkomité å starte sitt arbeid frem mot valget på landsmøtet i 2019. Valgkomiteen har en stor jobb fremfor seg, og trenger organisasjonens hjelp til å finne dyktige og kvalifiserte styremedlemmer.

Forbundsstyret består av:

  • Forbundsleder
  • 1. nestleder
  • 2. nestleder
  • En – 1 – representant fra NAAFU
  • Tre – 3 – valgte styremedlemmer
  • En – 1 – representant valgt av og blant de ansatte
  • Fem – 5 – valgte varamedlemmer, derav en – 1 – varamedlem for NAAFU og ett – 1 – varamedlem for representant valgt av de ansatte

De øvrige tre – 3 – varamedlemmene velges i numerisk rekkefølge.
Av disse styremedlemmene bør minimum en – 1 – ha formell økonomisk kompetanse og en – 1 – ha lang organisatorisk erfaring.
NAAFU og de ansatte velger selv sitt styremedlem med personlig varamedlem. Disse valgene foregår uavhengig av arbeidet i valgkomiteen.

Kontroll- og klageutvalget skal være sammensatt av:
En – 1 – person med lang organisatorisk fartstid fra NAAF
En – 1 – person med fortrinnsvis formell juridisk bakgrunn
En – 1 – person med fortrinnsvis formell økonomisk bakgrunn
Tre – 3 – personlige varamedlemmer som oppfyller kravene til kompetanse for plass i utvalget.
Personen med lang organisatorisk erfaring er utvalgets leder.

Hvem har forslagsrett?
Samtlige personlig betalende medlemmer med fulle organisatoriske rettigheter
Lokallagenes/storlagenes styrer
Regionenes styrer
Forbundsstyret
NAAFU
Valgkomiteen

Frist for innsending av forslag er satt til:

15. mars 2019.

Hvem kan bli foreslått som kandidater?
Alle personlig betalende medlemmer.

Valgkomiteen anmoder alle lokallag/storlag og regioner om å sette «Valg av kandidater til landsmøte 2019» på dagsorden, og sende inn et begrunnet forslag på kandidater til valgkomiteen innen 15. mars 2019.

Forslag på kandidater via forslagsskjema (papir):

Forslagsskjema: Kandidater til Forbundsstyret i NAAF 2019 - 2022          

Forslagsskjema: Kandidater til Kontroll- og klageutvalget i NAAF 2019 - 2022 

Hva er viktig å huske på når forslaget skal sendes?
Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse på foreslåtte kandidater.
Alle forslag må signeres av forslagsstiller før de sendes inn.

Forslag på kandidater via NAAFs nettsider:
Gå til skjema for: Kandidater til Forbundsstyret i NAAF 2019 - 2022
Gå til skjema for: Kandidater til Kontroll- og klageutvalget i NAAF 2019 - 2022

Send forslagsskjemaene per post til:
Norges Astma- og Allergiforbunds valgkomité
v/Lisbeth Laberg
Postboks 6764, St. Olavs plass
0130 OSLO
Eller på epost til: lisbeth.laberg(a)naaf.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder Olav Huseby på epost: oghuseby(a)outlook.com eller mobil 906 82 478.

Lykke til!
Vennlig hilsen
Valgkomiteen