Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Ledige stillinger

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund søker ORGANISASJONSRÅDGIVER (vikariat)

Vår organisasjonsrådgiver går ut i permisjon slutten av mars og vi søker en organisasjonsrådgiver i hennes permisjonstid. Du har kjennskap til frivillig sektor og organisasjonslivet. Du er effektiv og selvstendig, men har også evne til å arbeide i team med både kolleger og tillitsvalgte og frivillige i hele organisasjonen. Stillingen rapporterer til organisasjonssjefen.

 

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

Oppfølging, kursing og koordinering av NAAFs likepersonsarbeid og frivillighetsarbeid.

Overordnet ansvar for organisasjonens søknader til Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen), samt oppfølging av disse prosjektene.

Utforme og sende søknader til naturlige finansieringskilder til mulige NAAF-prosjekter, inklusiv offentlige midler.

Barne- og ungdomskoordinator med oppfølging av NAAFU (ungdomsorganisasjon) samt ansvarlig for planlegging, koordinering og gjennomføring av sommerleir for barn og ungdom i juni 2020.

Bistå til gjennomføring av utvalgte prosjekter enten som prosjektleder eller som prosjektmedarbeider.

Utredningsarbeid samt løpende saksbehandling.

Deltakelse i planlegging, koordinering og gjennomføring av kurs og arrangementer.

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet, og noe kvelds- og helgearbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner

Nøyaktighet og erfaring med å jobbe strukturert kreves for å overholde tidsfrister som til tider kan kreve høy arbeidskapasitet. 

God samarbeidsevne vil også vektlegges høyt da stillingen er et samlende og koordinerende servicepunkt for hele organisasjonen. Stillingen jobber også tett mot økonomiteamet og organisasjonssjef.

Det er sterkt ønske om erfaring fra arbeid med Stiftelsen Dam og andre tilskuddsordninger.

Høyere utdanning. Realkompetanse kan erstatte formell kompetanse.

Du er utadvendt, har empati og liker å arbeide med mennesker med kronisk sykdom. 

Du er selvstendig og evner å styre og tilrettelegge din arbeidsdag selv, men er også en god team-arbeider.

Mulighet og vilje til å yte ekstra i hektiske perioder.

 

Vi kan tilby:

Hyggelig, men til tider hektisk arbeidsmiljø, hvor du er en viktig del av den daglige driften. Kontorlokaler sentralt i Oslo sentrum. Fleksitid. Lønn etter avtale, god pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning.

NAAF er en IA-virksomhet, og vårt arbeidsmiljø skal preges av mangfold og høy faglig kompetanse, og ha god balanse i alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

NAAF har tobakksfri arbeidstid, og vi forutsetter at arbeidstaker er røykfri i arbeidstiden. Vi bruker heller ikke sterkt duftende produkter på arbeidsplassen.

For nærmere informasjon eller eventuelle spørsmål om stillingen, kontakt organisasjonssjef Hanne Dyran telefon 415 62 106

Oppstart etter avtale og senest 1. mars 2020

Kortfattet søknad med CV sendes: HR@naaf.no snarest og innen 24. november.

Se Finn.no annonsen her

Om arbeidsgiveren

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en organisasjon for alle som berøres av astma, allergi, eksem og overømfintlighet. Vi er både en pasient- og en interesseorganisasjon. Vårt slagord Vi gjør Norge friskere , betyr at vi både skal sørge for at de som har sykdommene kan leve best mulig og at vi samtidig kjemper for å redusere antallet som får slike plager. Vi har 20 ansatte på kontoret i Oslo, og 13 ansatte på våre regionskontorer. Forbundet eier blant annet Geilomo barnesykehus på Geilo og Behandlingssenteret Valle Marina på Gran Canaria.