Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Duri Fagprofil AS

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Duri Fagprofil tilbyr entre- og mattesystemer tilpasset inngangspartier og andre liknende steder i bygninger der det er behov for denne type installasjoner. Kunder kan kjøpe en tre-trinns løsning som bidrar til redusere at skitt og smuss trekkes inn i bygningen. Rist- og mattesystemer leveres komplett med lett håndterlige kombimaskiner for oppsugning av vann og smuss. Det følger med en drift/vedlikeholdsplan i tillegg til nødvendig opplæring og oppfølgning av renholds-/driftspersonell som må forutsettes fulgt for at anbefalingen skal være gyldig.

Anbefalingen fra NAAF kan også omfatte kunder som ønsker å leie mattesystemene. Til denne løsningen må minimum trinn 1 og trinn 3 i salgskonseptet følge med i installasjonen, samt at de øvrige forutsetninger som gitt under salg må følges, herunder gjelder utarbeidelse av drift/vedlikeholdsplan i tillegg til at det skal gis nødvendig opplæring og oppfølgning av renholds-/driftspersonell i hele NAAF-anbefalingens varighet.

Fotskraperist med børster

Jaguar skrapematte     

Entre Miljø tørkematte

Nettside: Miljøconcept AS