Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

Renholdssoner

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Renholdssoner er et konsept som har som formål å stoppe mest mulig smuss og fuktighet i bl.a. inngangspartier, garderober og resepsjonsarealer. Hver enkelt renholdssone blir tilpasset hver enkelt sted ut fra belastningen og trafikkmønster. Inkludert i konseptet følger det med maskiner for rengjøring av renholdssonene, opplæring av renholdere og kontroll/oppfølging av renholdssonene. 

Renholdssoner® er et varemerkebeskyttet mattesystem som er utarbeidet og testet over mange år, før NAAF anbefalte systemet i 2008. Systemet må ikke forveksles med teppebelegg. Teppegulv kan forverre innemiljøet og føre til økte helseplager, spesielt for alle med allergi og annen overfølsomhet. En renholdssone vil derimot, ved riktig bruk og oppfølging, kunne gi et betydelig renere og bedre innemiljø ved at støv, sand og fukt stoppes allerede i inngangspartiene. 

Nettside: Renholdssoner