Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Beskytt deg i kulda - råd til deg med astma

Hva koster det?

No image
bg Dato publisert: Sist oppdatert:

Her kan du se hva det koster å stå i NAAFs produktmerkeordning (PMO). Alle basisavgifter og provisjoner går tilbake til drift av ordningen, samt forbundets forebyggende helsearbeid. NAAF er en non-profit, ideell helseorganisasjon.

Søknadsprosessen

Det brukes standardiserte søknadsskjemaer som fås tilsendt sammen med kriterieskjemaer og informasjonsskriv.

Bedriften sender én (1) søknad for hvert produkt som ønskes vurdert av PVU og godkjent for anbefaling av NAAF.

Som vedlegg til søknaden sendes: Vareprøver, dokumentasjon, innholdsfortegnelse, resepter, tester fra kjente nøytrale godkjente instanser, egentester legges ved som informasjon, brosjyremateriell (hvis utarbeidet), annen relevant dokumentasjon/informasjon f.eks. hvor mange år produktet har vært på markedet.

Søknader med vedlegg og vareprøver sendes produktansvarlig i NAAF i tre (3) eksemplarer. En søknad beholdes av saksbehandler i NAAF og to eksemplarer sendes til PVUs medlemmer for vurdering.

Kostnader

Saksbehandling av søknad, vurdering av nytt produkt, reseptendring på allerede godkjent produkt og eventuelt godkjenning – gjelder både bedrifter med og uten avtale med NAAF, NOK 1 350 pr. time.                                           

Årlig basisavgift og provisjon

Den årlige basisavgiften er NOK 50 000. I tillegg følger 1 % provisjon av netto årlig omsetning av produktet. Dette dekker alle løpende omkostninger ved å stå i ordningen.

Medlemsbladet AstmaAllergi

Bedriften forplikter seg til årlig å annonsere i medlemsbladet AstmaAllergi med minst to (2) helsides annonser, eventuelt fire (4) halvsides annonser, i fire farger.

Småbedrifter og gründere

Det er et mål for ordningen å være pragmatisk. Dersom de standardiserte satsene opplagt ikke gjenspeiler den virkelighet produsenten befinner deg i, vil man kunne komme til individuell enighet om avtaler som i større grad er tilpasset de til enhver tid gjeldende forhold.

 

For ytterligere informasjon:

Maja Aas, Rådgiver produktmerking Asthma Allergy Nordic/ NAAF

98 48 51 99, maja.aas(at)naaf.no