Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Anbefalte produkter - felles ordning i Norden

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma- og Allergiforbundene i Danmark, Sverige og Norge går nå sammen om et felles nordisk produktmerke, Asthma Allergy Nordic.

Med sammenslåingen konsolideres tre sterke merker i ett merke som forener kunnskap, erfaring og troverdighet. Det nye merket vil være større og mer robust, slik at faglige spørsmål bedre kan utforskes og settes på dagsorden nasjonalt, i Norden og globalt.

I en overgangsperiode vil den gamle merkeordningen til NAAF og den nye nordiske eksistere parallelt. 

Produkter anbefalt av NAAF >>

Se produkter anbefalt av Asthma Allergy Nordic >>

Både i Norden og i resten av verden er forekomsten av astma og allergi blant befolkningen økende. Stigningen i antall berørte personer gir seg også uttrykk i interesse for merkene fra internasjonale markeder langt utover Europa. Ikke minst fra Asia er interessen stor – der ser vi at nordiske verdier er ettertraktet.

Det er ikke kun personer med astma eller allergier som ønsker produkter med våre merker. Mange helsebevisste forbrukere ønsker å være forsiktige i forhold til plager og bieffekter, og velger merkede produkter av hensyn til seg selv og sine nærmeste. 

Man kan søke om det nordiske merket fra tidlig 2018, men det vil kreves en noe lenger overgangsperiode før en endelig enhet er på plass. Det nye nordiske merket vil derfor i noen år leve siden om side med de tre nasjonale merkene.

Alle produkter som vil bære det nye merket må på samme måte som tidligere gjennom en vurdering i våre produktvurderingsutvalg, som fokuserer på faglig integritet og forsiktighet. Vårt grunnlag for det nye merket vil fremdeles være å hjelpe dem som er rammet av astma, allergi eller annen overfølsomhet til å få en bedre hverdag.

 

Gå til Asthma Allergy Nordic >>

 

Information in English >>