Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Anbefalte produkter - felles ordning i Norden

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma- og Allergiforbundene i Danmark, Sverige og Norge samarbeider om et felles nordisk produktmerke, Asthma Allergy Nordic.

Samarbeidet konsoliderer tre sterke merker i ett merke og forener kunnskap, erfaring og troverdighet.

Både i Norden og i resten av verden er forekomsten av astma og allergi blant befolkningen økende. Stigningen i antall berørte personer gir seg også uttrykk i interesse for Asthma Allergy Nordic fra internasjonale markeder langt utover Europa. Ikke minst fra Asia er interessen stor – der ser vi at nordiske verdier er ettertraktet.

Det er ikke kun personer med astma eller allergier som ønsker produkter merket med Asthma Allergy Nordic. Mange helsebevisste forbrukere ønsker å være forsiktige i forhold til plager og bieffekter, og velger AAN-merkede produkter av hensyn til seg selv og sine nærmeste. 

Alle produkter som får bære Asthma Allergy Nordic-logo må gjennom en vurdering i våre produktvurderingsutvalg, som fokuserer på faglig integritet og forsiktighet. Vårt grunnlag for AAN-merket er å hjelpe dem som er rammet av astma, allergi eller annen overfølsomhet til å få en bedre hverdag, samt veilede alle som ønsker å velge helsevennlige produkter.

Anbefalte produkter >>

Gå til Asthma Allergy Nordic >>

 

Information in English >>