Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Tre land – ett trygt merke

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Astma- og Allergiforbundene i Norge, Sverige og Danmark samarbeider om en felles nordisk produktmerkeordning, Asthma Allergy Nordic. Med ett felles nordisk merke er det enklere for deg som forbruker å finne helsevennlige produkter.

Norges Astma- og Allergiforbund har lenge hatt en ordning der organisasjonen anbefaler produkter som minimerer risikoen for å utvikle astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer. En tilsvarende ordning har nabolandene våre Sverige og Danmark også hatt. 

Gjennom Asthma Allergy Nordic koordineres disse ordningene, produkter vurderes gjennom felles kriterier, og anbefales gjennom et felles merke for de tre astma- og allergiforbundene. På denne måten er det enklere for forbrukere å kjenne igjen anbefalingen, og være trygge på at produktet er nøye vurdert gjennom de samme kriteriene for de tre nordiske landene. Med tre land som jobber sammen, utvides utvalget av produkter.

AAN-logoet vil være å finne på mange produkter i alle de tre landene i Norden, i tillegg til Europa og resten av verden.  I en overgangsperiode for anbefalte produkter vil forbrukere fortsatt kunne finne produkter som har NAAFs merke for anbefaling, men disse vil bli erstattet med anbefalt av Asthma Allergy Nordic.

Strenge kriterier

Alle produkter med Asthma Allergy Nordic må gjennom en streng vurdering. Merket er kun gitt produkter som er vurdert og funnet gunstig for personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer. NAAF opplever også at stadig flere er opptatt av å velge helsevennlige produkter for å forebygge, eller simpelthen å unngå unødvendige kjemikalier. Den nordiske anbefalingen gjør det lettere for folk flest å velge hverdagsprodukter som minimerer risikoen for å utvikle eksem, allergi eller astma.

I dag finnes det produkter innenfor disse områdene:

  • Tøyvask og rengjøring
  • Hud/hår- og kroppspleie, desinfeksjon
  • Bleier
  • Dun-produkter
  • Husholdningsartikler

Se anbefalte produkter

 

AANlogo Gå til Asthma Allergy nettside >>

Information in English>>