Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Beskytt deg i kulda - råd til deg med astma

Aktiviteter og arbeid

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Gjennom året jobber NAAFU med planlegging og gjennomføring av aktiviteter, i tillegg til arbeid knyttet opp til handlingsplan og samfunnsrelatert tematikk.

Aktiviteter:

Som følge av Covid-19 pandemien har ikke styret fått gjennomføre mange av de planlagte aktivitetene, møtene og seminarer som vi hadde fått forespørsler om å delta på og som vi hadde planlagt selv. Derimot er fokuset gjennom vinteren og våren 2021 på Landskonferansen som avholdes 14. juni 2021.
Landskonferansen kan du lese mer om her >> 

Styret i NAAFU håper på å få gjennomføre en morsom samling for medlemmene våre til høsten, og oppfordrer derfor alle til å følge med på våre sosiale medier-kanaler, i medlemsbladet AstmaAllergi og på mail for mer informasjon og potensiell påmelding. 

Arbeid og fokusområder:

Gjennom 2020 og 2021 har mye av arbeidet til NAAFU vært rettet mot politisk påvirkning og samfunnsansvar, og mye av fokuset vårt har derfor vært:

Medlemsvekst – Etablere tettere samarbeid med regionene, og skape morsomme og lærerike aktiviteter slik vi når ut til målgruppen vår.
Samarbeid – Prøve å få til samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner som er relevante for våre medlemmer og arbeidet vårt.
Inkludering og mangfold – Jobbe for å gjøre både NAAFU og NAAF mer inkluderende, samt bli bedre på å nå ut til alle grupper i samfunnet som er plaget med astma, allergi og eksem.
Synlighet – Jobbe for å gjøre NAAFU synlige på steder hvor potensielle medlemmer befinner seg, slik som sykehus og skoler/universiteter.
Fokus på FNs bærekraftsmål – Spesielt på aktuelle mål for NAAFU og NAAF.

You can read this text in English here >>