Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Er du student?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Som student med astma- og/ eller allergi, kan det oppstå en rekke utfordringer i studieløpet. Heldigvis er det flere muligheter til å få tilrettelegging og hjelp underveis!

Dersom du er sterkt plaget av astma/ allergi er det i utgangspunktet viktig å ha en god dialog med studiestedet, gjerne studiekonsulent på ditt fakultet/ institutt. Hold de informert om dine plager, og om situasjonen skulle forverre seg.

Ekstra studiestøtte

Dersom du er så sterkt plaget av astma og allergi at det kvalifisererer som en funksjonsnedsettelse, kan du søke ekstra støtte hos Lånekassen:  http://www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne

Tilpasning underveis i studiet og på eksamen

Sterkere plager foråsaket av astma/allergi kan hindre konsentrasjon og jevn lesing av pensum. Man kan bli forhindrer fra å delta på obligatorisk aktivitet. Det kan forhindre optimal prestasjon på eksamensdagen.

Mange steder er det mulig å søke om tilpasning. Les mer om tilpasning og last ned mal på søknad her.

Opplever du vansker under pollensesongen, finnes det også muligheter for tilrettelegging. Du kan lese mer om tilrettelegging ved pollenallergi her >>

Her en oversikt over tilretteleggingsmuligheter hos noen av de største studieinstitusjonene:

UiO
Informasjon om tilrettelegging: http://www.uio.no/studier/admin/tilrettelegging/

UiB:
Informasjon om tilrettelegging: http://www.uib.no/utdanning/49159/tilrettelegging-ved-eksamen

NTNU:
Informasjon om tilrettelegging: https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging

OsloMet:
Informasjon om tilrettelegging: https://student.oslomet.no/tilrettelegging-eksamen