Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Kontakt NAAFU

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Ønsker du å få kontakt med noen i NAAFU?

Den enkleste måten å komme i kontakt med NAAFU på, er å sende en mail til naafu@naaf.no.

Ved generelle forespørsler til/om NAAFU, kan man også kontakte NAAFs sekretariat:

Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdomsorganisasjon (NAAFU)
PB 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf: 23 35 35 35
Epost: naaf@naaf.no