Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dyreallergi berører mange

Til alle medlemmer i NAAF!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Landsmøtet 2019 skal behandle og vedta både ny strategi og handlingsplan. I den forbindelse skal ned nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide disse planene.

Forbundsstyret er opptatt av at dette arbeidet forankres i alle ledd i organisasjonen, og dette fordrer selvfølgelig deltakelse av representanter for både forbundsstyret, regioner, lokallag og administrasjon, samt øvrige medlemmer i NAAF.

Det tilstrebes å sette sammen en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt, både kjønnsmessig, aldersmessig og geografisk.

Forbundsstyret inviterer herved interesserte til å sende en epost med informasjon om hvorfor man kan tenke seg å delta i dette arbeidet, og hva man tenker man kan bidra med.

Svarfrist: 4. april 2018

Svar sendes organisasjons- og administrasjonssjef Mari Øvergaard: mari.overgaard@naaf.no

Arbeidsgruppen skal jobbe frem mot Landsmøtet 2019. Forslag til ny strategi og handlingsplan må ferdigstilles innen juni 2019.

Arbeidet vil foregå i form av arbeidsmøter både fysisk og på telefon, samt dialog via epost imellom møtene.

Noe reisevirksomhet i forbindelse med møter må påregnes. 

Spørsmål kan rettes til organisasjons- og administrasjonssjef Mari Øvergaard, på telefon 95 22 77 32 eller epost: mari.overgaard@naaf.no