Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

NAAFs visuelle profil

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Som troverdig samfunnsaktør og ledende kunnskapsformidler på mange områder, er det viktig å snakke samlet og seriøst. Vi har utviklet en visuell profil som skal hjelpe oss i dette kommunikasjonsarbeidet.

NAAFs visuelle profil omhandler versjoner av logo og bruk av disse i forskjellige sammenhenger, samt bruk av logo for produktmerking.

Vi har også oppsett for merkantilt materiell, informasjonsmateriell, markedsmateriell i tillegg til retningslinjer for fargevalg og fonter.

Ta kontakt med naaf(at)naaf.no for profilhåndbok.