Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Hva er pollenallergi?

Pollenallergi skyldes at mange reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i pollen fra noen typer trær, gress og ugress. På fagspråket kalles pollenallergi for sesongallergisk rhinitt, på folkemunne høysnue. Typiske symptomer er rennede nese og øyne som både renner og klør.

Råd og tips

Det er viktig å starte behandlingen i god tid for pollensesongen er i gang. Når pollenspredningen er på sitt mest intense, er det mange forebyggende råd det kan være lurt å følge.

Fakta

Pollentypene med størst betydning ved allergi kommer fra tresortene or, hassel og bjørk. I tillegg har vi pollen fra Salix (pil, selje og vier) og pollen fra burot og gressarter. Muggsoppsporer kan også gi liknende plager.

Nærmere 1 million nordmenn har pollenallergi. Mange er så plaget at det går utover livskvaliteten. Da er det viktig å få stilt riktig og tidlig diagnose.

Ubehandlet pollenallergi kan lettere utvikle seg til astma.