Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

AstmaAllergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Medlemsblad fem ganger i året

AstmaAllergi er et innholdsrikt medlemsblad. Forskningsnytt, sykehistorier uten tristesse og veiledning i landets helsetilbud med tanke på rettigheter knyttet til behandling, rehabilitering og trygd. Kulturstoff og kuriosa er også med. Som medlem får du alle de fem utgivelsene gratis tilsendt i posten. 

Hvis du ønsker digital versjon av bladet istedet for, så kan du bestille dette her:

AstmaAllergi digitalt

Hvis du allerede har bestilt digital versjon kan du bruke samme link til å logge inn.
Ved bestilling av digital versjon blir du automatisk reservert mot blad i posten.

Du kan også laste ned appen DittMagasin og søke etter AstmaAllergi.