Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

Hotellavtaler

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Opphold på Scandic Hotels, Choice Hotels og Thon Hotels til gunstige priser

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO, har reforhandlet sine avtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels og Thon Hotels og har fortsatt gunstige priser.

Hotellavtalene gjelder alle typer møter våre organisasjoner og organisasjonsledd ønsker å arrangere. Det er mulig å oppnå de beste betingelsene dersom dere bestiller møter tidlig og i perioder med lavt belegg.

Avtalen også gjelder privatreiser som våre medlemmer ønsker å foreta.

Scandic hotels har avtalekode D000004481. For bestilling kan du benytte www.scandichotels.no eller tlf. 23 15 50 00.

Choice hotels har avtalekode CH14660. For bestilling kan du benytte booking@choice.no eller tlf. 22 34 42 00. Se veiledning her

Thon hotels har avtalekode FFO. For bestilling kan du benytte service@thonhotels.no eller tlf. 23 08 02 00.

All relevant informasjon om avtalene ligger på FFO's nettsider: http://www.ffo.no/Organisasjonen/Hotellavtaler/ 

For mer informasjon, kontakt kontorleder Cato Lie på
tlf: 96 62 27 28 eller e-post cato.lie@ffo.no.