Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for personer med kols

Minnegave

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Når en man har kjær går bort, er det mange som velger å gi en minnegave som et alternativ til den vanlige blomsterhilsenen. Ved å hedre en nær avdød på denne måten, gjør du også en innsats for astma- og allergisaken. NAAF er svært takknemlige for alle som ønsker å bidra til vårt viktige arbeid.

Ved bruk av vanlig giroblankett, husk å fylle inn opplysninger om navn til avdøde, navn og adresse til pårørende og giver(e) i rubrikken "betalingsinformasjon" på blanketten. I feltet "mottaker" skrives:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo
Kontonummer 6005.06.64107