Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Årets pollenvarsel er i gang!

Verv et nytt medlem, sammen gjør vi Norge friskere!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Vi blir veldig glade hvis du fyller ut skjemaet under:-)

Se bilder av alle premiene her (PDF) >>

Premien blir sendt når det vervede medlemmet har betalt kontingenten*.
Hvis vervingen gjelder familiemedlemskap, så må du oppgi navn og fødselsdato på alle familiemedlemmene i beskjedfeltet!
(kun én premie pr. enkeltmedlem/familiemedlemskap)
* fra og med 1. oktober så genereres vervepremien først når kontingenten for påfølgende år er betalt.

Verveskjema