Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fordypning

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Inneklima kan påvirkes av små handlinger i hverdagen, og det kan sikres allerede i byggefasen. www.bedreinneklima.no skal i hovedsak dreie seg om de enkle grepene man kan gjøre i sin normale hverdag. Men om du er interessert i å gå litt dypere kan vi gi deg noen tips.