Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bygg og helse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Et eget nettsted med fokus på inneklima i et byggs tre faser er under utarbeidelse. De tre fasene er: Prosjekteringsfasen, Byggefasen og Driftsfasen.

Vi legger inn mer stoff så fort det aktuelle nettstedet er ferdigstilt.

I mellomtiden kan du lese om Inneklimatesten, et samarbeid mellom NAAF og Mycoteam.