Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inneklimatesten

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund og Mycoteam har samarbeidet om utviklingen av en ny operativ standard for å kontrollere inneklimaet i norske skoler og barnehager.

Dårlig inneklima i skolen kan gi i alvorlige helseplager for barn og ansatte og har stor betydning for trivsel, produktivitet og læringsevne. Alle barn, skoleelever og ansatte i skoler og barnehager har lovfestet rett til et godt inneklima og arbeidsmiljø. Men hva er egentlig godt, hva er godt nok og hva er for dårlig?

For noen år siden skrev NAAF et sett med kriterier de mente legges til grunn for måling av inneklimaet i skoler og barnehager. Nå har de sammen med Mycoteam, som har 25 års erfaring med måling og kontroll av bygg innenfor disse sektorene og som er ledende i Norge på dette feltet, videreutviklet dette til en ny operativ standard.

Les mer om inneklimatesten >>