Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Hva er inneklima?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Inneklima er betegnelsen på summen av de faktorer som påvirker kroppen i et innendørs miljø. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel i barnehagen - både for voksne og barn. Å være seg bevisst de følgende åtte faktorene vil gi helsemessig gevinst.