Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Luft

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som f.eks støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Bygg med dårlig ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.

Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

Derfor anbefaler vi å lufte kort og effektivt når barna er ute. Gjerne å bruke både vindu og dør for å sikre skikkelig gjennomlufting. Det er dessuten viktig å påpeke feil og mangler ved ventilasjonsanlegget overfor styrer og/eller eier, gjerne skriftlig.

*Husk at flere og flere nordmenn utvikler pollenallergi. En skikkelig utluftning midt i den verste pollensesongen kan dessverre gi problemer for enkelte. (Det skal ikke være lett...)


Ventilasjonsanlegg - evig økonomisk runddans

Styrer/eier av barnehagen er nok i mange tilfeller fullstendig klar over at ventilasjonsanlegget er dårlig, er kanskje til og med litt lei av å høre det, ettersom det ikke er dennes feil at man ikke har fått bevilgninger til å utbedre. Det kan oppleves som en evig økonomisk/politisk runddans, men jo flere ganger man dokumenterer feilene, jo større sjanse er det for å få dem rettet opp.

I nyere bygg med velfungerende anlegg, er det viktig å huske på at regelmessig kompetent vedlikehold er nødvendig for å sikre at det virker som det skal - også over tid.