Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bakgrunn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Nettstedet Bygg og Helse er utarbeidet av Astma- og Allergiforbundet og bygger på veilederen Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Mottoet er: Godt for oss, godt for alle!

Bruk av veileder kombinert med nettstedet vil i stor grad være tilstrekkelig for å ivareta behovene til personer som er ekstra sterkt rammet av disse sykdommene.

Imidlertid må vi erkjenne at kravet om universell utforming ikke kan gjelde for absolutt alle grader av funksjonsnedsettelser. Det vil ikke være praktisk mulig eller økonomisk gjennomførbart.

Her kan du laste ned veilederen for universell utforming av bygg i PDF-versjon slik at du har den tilgjengelig i papirversjon ved deltakelse og medvirkning i ulike byggeprosjekt.