Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bofasen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det å bo i en ny bolig kan for flere ofte by på flere utfordringer og nye opplevelser. Astma- og Allergiforbundet har i flere år driftet den nasjonale inneklimarådgivningen. Dette har gitt forbundet nyttig kunnskap om hva som skal til for å få et godt inneklima. Flere utbyggere samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med godt og helsevennlig inneklima og ønsker å dra nytte av denne kompetansen.

Denne websiden er etablert for å gi deg som boligeier praktiske råd og tips til hva du kan gjøre selv for å skape et godt inneklima.

Tips til hvordan du kan bruke nettsiden:

På denne nettsiden kan du lese om inneklima, og hvilke ulike miljøer det består av. De ulike miljøområdene blir omtalt med praktiske tips og råd som du kan vurdere å benytte. Etter hvert tema, er det link til egen fagnettside som inneholder fordypning innen valgte område. I høyremenyen er det linker til aktuelle artikler og fagstoff som har betydning for inneklima i boligen. Denne nettsiden kan også kan du også laste ned denne nettsiden i PDF-versjon.

 

Verdens Helseorganisasjons har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan de enkelte familiemedlemmene og besøkende vil oppleve inneklima i boligen.

Inneklimaets fem faktorer:

  1. Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
  2. Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging
  3. Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
  4. Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
  5. Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Legger vi til;

  • Estetisk miljø (pent/stygt). Alt som innvirker på våre sanser. (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
  • Psykososialt miljø. Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø.