Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Drift - støtte

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Tips til handling for driftspersonellet

På disse sidene vil driftspersonell finne praktiske tips til hvordan de hvordan de kan følge opp innmeldt inneklimasak. Katalog drift i høyremenyen inneholder verktøy og sjekklister til bruk for teknisk personale.

Et tips til handling før du besøker rommet, er å benytte sjekkliste i høyremenyen slik at du er orientert om hvilke spørsmål brukeren vil kunne ta opp.

 


 

Besøk nettsiden www.driftoghelse.no dersom du ønsker:

  • Mer kunnskap om varme og oppvarming
  • Skrive ut sjekkliste til egenkartlegging
  • Sjekke lover, forskrifter og veiledere