Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Temperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Denne siden er rettet mot teknisk støtte. Her vil du finne praktiske tips til hvordan du kan bedre situasjonen dersom du opplever at det er for varmt på arbeidsplassen. I høyremenyen kan du skrive ut en praktisk sjekkliste i PDF. Brukere finner side med tips og liste under app-siden i menyen til venstre.

Bruk sjekklisten ved kartlegging av arbeidsplassen. I høyre kolonne vil du finne tips og råd du kan forsøke.


Tips til handling for driftspersonell

Svar ja eller nei på spørsmålene i venstre kolonne, og forsøk noen av tipsene i tabellen nedenfor om du trenger det.

Sjekkpunker:

Ja

Nei

Forsøke noe av dette:

Bakgrunn/hvorfor:

1. Er det termometer på innervegg slik at du kan lese av temperaturen?

 

 

 

 

   

Hvis ja: Sjekk hvilken temperatur som vises.

Hvis nei: Hør med driftspersonellet om det er mulig å få satt opp et termometer i rommet.

 

Termometer i rommet vil gi deg rask og effektiv oversikt over temperaturen.

Det er anbefalt at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov.

 

2. Kan du se om det er en termostat som styrer varmekildene i rommet?

 

 

 

   

Hvis ja: Se om termostaten er stilt på 20°C

Finnes det en temperaturføler, og er denne tildekket med skap eller reol? 

Er temperaturføler i samme rom som du arbeider?

Blir temperaturføleren utsatt for trekk fra vindu eller tilluften fra ventilasjon?

Oppvarmingskilder blir ofte styrt fra en temperaturføler som er plassert på innervegg (termisk stabil, det vil si påvirkes ikke av kuldegjennomgang som kan oppstå i yttervegger med mangelfull isolasjon).

 

 

 

3. Er tilluftsristen for ventilasjon tildekket med skap eller reol?
    Hvis ja: Drøft muligheten for ommøblering. Effekten av ventilasjonen reduseres ved tildekking/skjerming.
4. Opplever du plagsom varme fra varmekilde?
    Hvis ja: Er det mulig å øke avstanden mellom arbeidsplass og varmekilde? Arbeidsbord og pult som dekker oppvarmingskilder kan føre til at varm luft med støvpartikler treffer innåndingsorganer og øyne. Dette kan oppleves ubehagelig.

5. Er det mulig å regulere varmekildene individuelt?

    Hvis ja: Er det rutiner for å sette termostaten i normal posisjon etter regulering? Det er lett å glemme og sette termostaten i riktig posisjon igjen etter individuell regulering. Husk at temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.

6. Opplever du plagsom varme fra sola?

 

 

   

Hvis ja: Er det utvendig solavskjerming, og brukes den aktivt?

Kontakt driftspersonellet dersom den ikke fungerer.

Det er viktig for inneklima at markisene brukes aktivt på dager med sol, slik at varmestrålene stoppes ute.

 

7. Bruker du klær som er tilpasset aktivitet, årstid og romtemperatur?

    Hvis nei: Er det mulig å variere ved å bruke skjorte/bluse og jakke, eller bare T-skjorte? Vi har fire årstider i Norge,og det er viktig at du velger klær inne som er tilpasset årstiden.
8. Opplever du lufta som kommer inn via ventilasjonsristene som unormal varm?     Hvis ja: kontakt driftsansvarlig for å høre hva de kan gjøre for å fikse det. Ventilasjonsluften skal være undertemperert (anbefalt temperatur er 18-19°C), og ventilasjonen skal ikke brukes til å varme opp rom.