Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

For varmt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Tips til handling før du søker bistand fra teknisk personell.

Her vil du finne praktiske tips til hvordan du kan bedre situasjonen dersom du opplever at det er for varmt i boligen din.

Svar ja eller nei på spørsmålene under, og forsøk noen av tipsene vi foreslår dersom det er behov for det.

Tips til handling før du søker bistand fra teknisks personell

Her vil du finne praktiske tips til hvordan du kan bedre situasjonen dersom du opplever at det er for varmt i boligen din.

Svar ja eller nei på spørsmålene under, og forsøk noen av tipsene vi foreslår dersom det er behov for det.

 

Bruk punktene nedenfor ved egenkartlegging av boligen din før du søker bistand fra fra teknisk personell eller andre ressurspersoner du kjenner. Du kan også skrive ut sjekkpunktene som er organisert i en sjekkliste som ligger i høyremenyen. 


1. Er det termometer på innervegg i de enkelte rom, slik at du kan lese av temperaturen?

Hvis ja: Sjekk hvilken temperatur som vises.

- Det er anbefalt at temperaturen holdes under 22°C i den kalde årstiden.

Hvis nei: Drøft med de andre familiemedlemmene hvilke rom som det bør henges opp termometer.

- Termometer i rommet vil gi dere rask og effektiv oversikt over luft-temperaturen.

2. Kan du se om det er termostat(er) eller en temperaturføler som styrer varmekildene i rommet?

Hvis ja: Se om termostaten er stilt på 20°C.

- Finnes det en temperaturføler, og er denne tildekket med skap eller reol? 

- Er temperaturføleren i samme rom som varmekilden?

- Blir temperaturføleren utsatt for trekk fra vindu eller tilluften fra ventilasjonsanlegget?

- Oppvarmingskilder blir ofte styrt fra en temperaturføler som er plassert på innervegg (termisk stabil, det vil si at de ikke påvirkes av kuldegjennomgang som kan oppstå i yttervegger med mangelfull isolasjon – ofte en utfordring i eldre boliger).

3. Opplever du plagsom varme fra varmekilde?

Hvis ja: Er det mulig å øke avstanden mellom sittegruppe, stol(er) og varmekilde?

- Det bør være avstand mellom varmekilde og sittegrupper slik at oppvarmet luft kan strømme fritt ut i rommet.

4. Er det mulig å regulere varmekilden(e) individuelt?

Hvis ja: Da er det viktig å ha rutine for å sette termostaten i normal posisjon etter regulering.

Hvis nei: Kontakt teknisk personell for å drøfte mulighet for individuell regulering.

5. Opplever du plagsom varme fra sola?

Hvis ja: Bruk utvendig solavskjerming dersom det finnes eller skift til lyse gardiner som reflekterer varmestrålene. Mangler boligen utvendig solavskjerming, forhør deg om det kan monteres eller om det er andre muligheter å stoppe varmestrålene.

På ekstra varme dager kan du selv lage kjølevegg foran vinduet ved å henge opp et hvitt laken som er fuktet med vann. Når vannet i lakenet fordamper vil du dra gleden av fordampningsavkjølingen som skjer i det fuktige lakenet. Du vil oppleve kjølig luft som strømmer ned langs lakenet og utover gulvet.

- Det er viktig for inneklima at solavskjerming brukes aktivt på dager med sol, slik at varmestrålene stoppes ute.

6. Bruker du klær som er tilpasset aktivitet, årstid og romtemperatur?

Hvis nei: Tilpass antrekk etter årstid og romtemperatur. Varier med å bruke skjorte/bluse og jakke, eller bare skjorte.

7. Opplever du lufta fra ventilasjonsristene som unormal varm?

Hvis ja: Gi melding til teknisk personell. Ventilasjonsluften skal være undertemperert. Anbefalt temperatur er 18-19°C.

Kjøres boligventilasjon eller felles ventilasjonsanlegget om natten slik at dere drar nytte av nattekjøling?

Hvis nei: Dersom boligen har egen ventilasjonsanlegg, bør dette også gå om natten slik at dere drar nytte av nattekjøling. Er det felles ventilasjonsanlegg der du bor, bør kjøring av ventilasjonsanlegget om natten i den varme årstiden vurderes.  

8. Bruker du avtrekksventilasjonen eller gulv- eller bordvifter for å gjennomlufte boligen?

Hvis nei: Du kan få lavere lufttemperatur inne ved åpner vinduene som vender mot øst. Vinduer mot øst, ha vegg og fasade som har mest sannsynlig lavest temperatur. Kjør avtrekksventilasjonen med økt avtrekk noen timer på kvelden når sola har gått ned slik at du trekker sval kveldsluft inn i boligen.

Åpner du vinder som vender mot øst, og setter en gulvvifte som trekker lufta ut av boligen foran vinduet på den siden der sola gikk vil du trekke uteluft med lavere temperatur inn i boligen.

NB! Er det noen i familien som har pollenallergi, bør dere montere pollen nett foran vinduene der uteluft trekkes inn.


Fakta om varmes: