Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Anleggsområdet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Rent og ryddig anleggsområde vil ha stor betydning for god og effektiv byggeprosess. Planlegging, utforming og plassering av ulike installasjoner vil også bidra til bedre samhandling og materialhåndtering. Gjennomtenkte arbeidsstasjoner for håndverkere, samt gangveier/stier som reduserer fukt og søle inn i bygget vil være fornuftige tiltak.

Våre erfaringer viser at det på flere anleggsplassser vil være et utviklingspotensiale å vektlegge denne fasens betydning for inneklima og trivelig arbeidsmiljø for ansatte.

Vi ønsker å nevne noen områder som bør vurderes:

Område/aktivitet

HMS- og inneklimaeffekter

God skilting

Lett å orientere seg

Sikring og kontroll
Området
Utstyr
Installasjoner
Brakker

Hindrer uvedkommende
Hindrer tyveri
Færre skader
Økt sikkerhet
Mulighet til å forhandle forsikring

Veier og underlag
Drenering
Fast underlag der det trengs

Tilpasse området til de fire årstider

Vår
Sommer
Høst
Vinter

God logistikk
Tørre adkomstveier
Tørre lagerplasser
Forberede

 

Vårløsning/smeltevann
Varme, støv og sand
Nedbør, løv og sølevann i sluk
Brøyting og plassering av snømasser

Parkering/oppstilling
Varelevering
Ansatte
Besøkende

Informere leverandører om hvordan materialer og varer skal leveres.
Følger oppsatte retningslinjer
Tilbys en akseptabel plass

 

Byggforskserien:
Bladet i høyremenyen beskriver hva man kan gjøre i byggeperioden for å oppnå et godt arbeidsmiljø under bygging, og et godt innemiljø i ferdig bygning, uten forurensninger og fuktskader fra byggeperioden. Bladet tar blant annet for seg krav, prosjektavtaler, tilrettelegging, framdrift og materialhåndtering. Renhold i byggeperioden er behandlet i Byggdetaljer 501.108.