Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fukt/muggsopp

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I byggefasen er det viktig å unngå at bygningsmaterialer blir utsatt for vann, fukt eller kondens. Anleggsleder må påse at det etableres lett tilgjengelige og tørre oppbevaringsplasser for bygningsmaterialene slik at for eksempel fuktømfintlige materialer ikke blir liggende ute i fuktig vær eller blir utsatt for kondens.

Det er også viktig å legge inn tilstrekkelig tid for uttørking av bygningsmaterialer (for eksempel betonggulv). Hvis en dekker et fuktig betonggulv med et tett belegg, vil fukten under belegget bryte ned lim og bygningsmateriale over tid.

 

Materialer og fukt

  • Materialer skal leveres og lagres tørt. Når bygninger reises uansett årstid vil ulike materialer kunne utsettes for frost- og tiningssykluser, kondens, snø og regn.
  • Svak logistikk på byggeplassen kan gi dårlige lagringsforhold, noe som igjen lett forsterker problemet med å holde materialer tørre.
  • Det skal foretas målinger / kontroll av fuktinnholdet i materialer og konstruksjoner før de forsegles eller tettes. Metoder er angitt i NS 3420-T og Byggdetaljer 474.531 ”Måling av fukt i bygninger”.
  • Fuktnivået skal være under den kritiske verdien for de materialer som inngår i konstruksjonene, og tilfredsstille krav i NS 3420-T.
  • Materialer (for eksempel betong) må få sin nødvendige herde- og tørketid. Rask framdrift må ikke gå på bekostning av dette. 
  • Det skal dokumenteres at uttørking av bygningskonstruksjoner er foretatt i henhold til metoder anbefalt i Byggdetaljer 474.533 ”Uttørking og forebyggende tiltak”.
  • Organiske materialer som har vært utsatt for fukt i lagringstiden, har selv etter uttørking risiko for skader og soppdannelser og bør derfor kasseres. Fastmonterte materialer som blir utsatt for nedfukting skal tørkes ut og kontrolleres for missfarging. Det bør i enkelte tilfeller vurderes å bytte ut materialene fremfor å foreta uttørking.