Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inneklima

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Siden inneklima er samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer som vanligvis er årsak til dårlig inneklima når en bygning tas i bruk, finnes det også en rekke ulike tiltak som kan iverksettes.

Dette nettstedet håper vi vil gi deg, og ditt byggeprosjekt, innspill til valg av tekniske løsninger, materialer og utforming. Mange av tiltakene er ofte lite kostnadskrevende, men stiller krav til at deltakerne i byggeprosjektet vet hva inneklima er i praksis.

 

Inneklimaets fem faktorer:

  1. Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
  2. Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging
  3. Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
  4. Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
  5. Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Legger vi til;

  • Estetisk miljø (pent/stygt). Alt som innvirker på våre sanser. (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
  • Psykososialt miljø. Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø.

får vi innemiljø.