Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Kjemikalier

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Hvert byggeprosjekt bør ha som mål å bruke minst mulig kjemikalier. Det bør foreligge helse- og miljødokumentasjon på alle kjemiske produkter. Det bør komme tydelig frem av dokumentasjonen kjemikaliets avgassingsdata (emisjonsdata).

For alle kjemikalier og kjemiske produkter som brukes i byggeprosessen skal det foreligge ajourførte HMS-datablad. Bladene skal være på norsk og om nødvendig oversettes til andre språk slik at brukerne kan hente nødvendig informasjon og kunnskap.

Erfaringer fra ulike byggeprosjekt viser at følgende områder bør gjennomtenkes for å redusere mengden av kjemikalier som brukes i byggeprossen.

Område/aktivitet

HMS- eksempler

Velge byggtekniske løsninger som krever lite bruk av kjemi

Dette er en aktivitet som bør vies stor oppmerksomhet i planfasen

Informasjon til håndverkere og

Kunnskap bidrar til bevisste håndverkere

Alle kjemikalier og produkter skal ha eget produktsikkerhetsblad tilgjengelig på norsk og utenlandske arbeideres språk

Gir ansatte kunnskap om hvordan kjemikaliet skal brukes. Produktsikkerhetsbladet gir viktige opplysninger om førstehjelp.

Motivere til nøyaktig arbeid slik at bruk av kjemikalier reduseres

Kutte/skjære nøyaktig, mindre bruk av fugemasse, mindre behov for avretningsmasse, mindre behov for etterarbeid, osv.

Riktig lagringstemperatur av kjemikalier og produkter

Kjemikalier herder og virker slik det er skal

Sikker oppbevaring av kjemikalier

Tryggere hverdag for ansatte

Sikker og god lagringsplass for emballasje og kjemikalierester

Etablere rutiner for å frakte restkjemikalier til egnet depot