Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Belysning

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Valg som gjøres i plan- og prosjekteringsfasen vil få stor betydning for hvordan lysforholdene til ansatt, brukere og publikum skal bli i når bygget er ferdig.

Ved å gjennomtenke og risikovurdere lysmiljøet på plan- og skissestadiet, kan det ferdige bygg få økt kvalitet og lyset kan bli en viktig trivselsfaktor.

Løsninger som gir godt lys for ALLE bør ikke være kostnadsdrivende for prosjektet. Denne websiden inneholder aktuelle spørsmål som bør stilles i plan-/prosjekteringsfasen til rådgivende ingeniører og arkitekter.

Nedenfor er det opplistet noen hovedmomenter som bør vektlegges når lysmiljøet skal planlegges. I høyremenyen kan du laste ned en sjekkliste med mer detaljerte underpunkter. Dette er spørsmål som rådgivende ingeniører og arkitekter må ta stilling til ved å svare JA eller NEI.

 

Hovedpunkter hentet fra sjekklisten i høyremenyen:

Aktuelle sjekkpunkter i plan-/prosjekteringsfasen

  • Vi sjekker om prosjekt- og brukererfaringer vektlegges
  • Vi sjekker aktuelle momenter som har betydning for lysmiljøet
  • Vi sjekker lys og energibruk
  • Vi sjekker styring av lyskilder
  • Vi sjekker valg av lyskilder
  • Vi sjekker utelys
  • Vi sjekker sikkerhetsbelysning