Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Brukermedvirkning

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I byggeprosjekt fremstår arkitekt og rådgivende ingeniører innen de ulike fagområder ofte fremstå med stor selvsikkerhet på hvordan ting skal gjøres og utformes.

Dette kan virke overveldende og manipulerende på prosjekteier, brukerorganisasjoner og ansatte. Ord og utrykk om materialvalg, komponenter og installasjoner som kan bidra til godt innemiljø i driftsfasen skal drøftes slik at ALLE grupper kan komme med sine innspill.

Vi har tilpasset metoden fra håndboken Å bygge en arbeidsplass som kan brukes i samhandling med ansatte og brukerorganisasjoner. Metoden kan lastes ned i høyremenyen og tilpasses ditt byggeprosjekt.