Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Duftfrie soner

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Mange mennesker reagerer på parfymelukt og lukter fra planter og busker som avgir sterke dufter. Spesielt plaget er personer med astma og allergi eller andre overfølsomhetssykdommer. Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått.

Nedenfor er noen momenter som bør vektlegges i planfasen for å redusere unødvendig eksponering for parfyme/sterke dufter i driftsfasen av bygg:

  • Utforme toalett og garderober slik at det ikke er behov for sterke rengjøringsmidler eller duftskjulere.
  • Velge gulvbelegg som har lite behov for rengjøringsmidler
  • Unngå valg av planter med sterke dufter.
  • Unngå bruk av store mengder blomsterjord inne
  • Velge overflater som tåler bruk av mikrofiberklut (tørr og fuktig)
  • Plassere rom til organisk avfall og søppel slik at uønsket lukt ikke trenger inn i ventilasjon, korridor, vinduer eller ventiler i yttervegg.