Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Hva er inneklima?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Hvordan inneklima skal bli i driftsfasen avgjøres NÅ! Siden inneklima er samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer, finnes det også en rekke ulike tiltak som kan iverksettes. Mange av tiltakene er ofte lite kostnadskrevende, men det er viktig at de innarbeides tidlig i prosjektet.

Dette nettstedet håper vi vil gi deg, og ditt byggeprosjekt, innspill til valg av tekniske løsninger, materialer og utforming. Mange av tiltakene er ofte lite kostnadskrevende, men stiller krav til at deltakerne i byggeprosjektet vet hva inneklima er i praksis.

Inneklimaets fem faktorer:

 1. Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
 2. Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging
 3. Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
 4. Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
 5. Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Legger vi til;

 • Estetisk miljø (pent/stygt). Alt som innvirker på våre sanser. (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
 • Psykososialt miljø. Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø.

får vi innemiljø.


 

Ansatte og bedriftshelsetjenestens praktiske erfaringer rundt arbeidsmiljø kan også være til stor nytte når det skal bygges nytt eller rehabiliteres.

Vi skal ha "helse i alt vi gjør", og derfor vil det være lurt å gjennomføre en løsningsbasert risikovurdering av momentene nedenfor som har betydning for hvordan inneklima i driftsfasen blir. I høremenyen finner du mal i Word-format som kan tilpasses ditt byggeprosjekt.

 • Valg av tomt
 • Plassering av byggverket på tomta
 • Organisering av uteområdet
 • Bygningens utforming, inne og ute
 • Valg av oppvarmingskilder
 • Valg av ventilasjonsløsninger
 • Valg av materialer på gulv, vegger og tak
 • Valg av belysningsytstyr
 • Valg av lyddempende løsninger
 • Valg av inventar og utstyr