Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inventar og utstyr

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Valg av stoler, pulter, utstyr og innredning vil få betydning for hvordan inneklima skal bli i det ferdige bygg. Ved planlegging av de enkelte rom bør erfaringer fra brukere, renholder, teknisk personell og bedriftshelsetjeneste vektlegges.

Valg av mobile løsninger vil bidra til at støv og "hybelkaniner" lettere kan fjernes av renholder. I stoler og barnehager vil stoler som kan henges på pulten eller bordet bidra til et effektivt renhold.

Før innkjøp eller anskaffelse av inventar og utstyr er det fornuftig å tenke gjennom hvordan valg av inventar og utstyr kan bedre inneklima og ansatte og brukere helse. Renholdsansvarlig med sin kompetanse og erfaring på området bør trekkes aktivt med fra idéstadiet til valg og bestilling.

I høyremenyen er det forslag til en sjekkliste som kan bidra til at du som bestiller får det du ønsker, og ikke får ubehagelige overraskelser i form av flere inneklimaplager og dårlig arbeidsmiljø.

Hovedpunkter hentet fra sjekklisten i høyremenyen

Gjennomtenkt innkjøp av inventar og utstyr kan bidra til effektivt renhold og fornøyde brukere i driftsfasen ved at sand, støv og søl lett kan fjernes.  Momentene nedenfor vektegges:

  • Vi sjekker prosjekt- og brukererfaringer
  • Vi sjekker momenter/kriterier som må gjennomtenkes ved valg av møbler
  • Vi sjekker renhold og hygiene
  • Vi sjekker vedlikehold, sikkerhet og lagring
  • Vi sjekker miljø og etisk handel
  • Vi sjekker pris og levering