Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Luft/ventilasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Valg som gjøres i prosjekteringsfasen vil få stor betydning for hvordan mennesker vil oppleve ventilasjonsforholdene. Ved å gjennomtenke og risikovurdere installasjoner for ventilasjon og luftskifte på plan- skissestadiet, kan det ferdige bygg få økt kvalitet.

Løsninger som gir bedre ventilasjonsforhold behøver ikke være kostnadsdrivende for prosjektet. Denne websiden inneholder momenter og en sjekkliste i luftmiljøet (atmosfærisk miljø) som deltakere i byggeprosjektet kan bruke i dialog med rådgivende ingeniører og arkitekter.

Nedenfor er det opplistet noen hovedmomenter som bør vektlegges i luftmiljøet (atmosfærisk miljø). I høyremenyen kan du laste ned en sjekkliste med mer detaljerte underpunkter. Dette er spørsmål som rådgivende ingeniører og arkitekter må ta stilling til ved å svare JA eller NEI.

Hovedpunkter hentet fra sjekklisten i høyremenyen:

Aktuelle sjekkpunkter i plan-/prosjekteringsfasen

  • Vi sjekker om prosjekt- og brukererfaringer vektlegges
  • Vi sjekker de teknisk rom, styring og bruk
  • Vi sjekker rom og avdelinger
  • Vi sjekker boder og lager
  • Vi skriver ned nye erfaringer