Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Lyd/støy

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støy er definert som uønsket lyd. I det ligger det at individuelle forskjeller kan være avgjørende for om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor over tid medvirke til stress og helseplager, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.

Forskning bekrefter at støy er et økende helseproblem, og støy fra omgivelsene som man ikke har noen kontroll med, oppleves som ekstra belastende.

Dagens moderne arkitektur favoriserer stor takhøyde, glassvegger og åpne løsninger. Dette er flotte bygg, men løsningene fører ofte til store utfordringer i det akustiske miljøet. For å ”sikre seg”, velger dessverre noen arkitekter og rådgivende ingeniører, å legge teppegulv og lydabsorbenter som ikke er renholdsvennlige for å dempe lyd og støy.

Bestillere av bygg må kreve at demping av lyd og støy må vektlegges når bygningen utformes på tegnebrettet. Bestillerkrav kan bidra til at bygget får renholdsvennlige gulv, overflater og lydabsorbenter. Et bygg for ALLE!

 

Hovedpunkter hentet fra sjekklisten i høyremenyen:

Aktuelle sjekkpunkter i plan-/prosjekteringsfasen

  • Vi sjekker om prosjekt- og brukererfaringer vektlegges
  • Vi sjekker om det er utført lydberegninger
  • Vi sjekker overflater og materialvalg
  • Vi sjekker lydisolasjon for å hindre samtale- og lydoverføring
  • Vi sjekker lydoverføring og vibrasjon fra teknisk utstyr
  • Vi sjekker avdeling og rom