Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Renhold/støv

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støvpartikler i inneklima vil kunne irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Noen vil få tørrhetsfølelse i slimhinnen, mens andre får økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste.

Ved planlegging og prosjektering av nye bygg og ved rehabilitering, vil det være gor økonomi å redusere støvsamlende utforminger og installasjoner. Dette er tiltak som vil bedre inneklima for ansatte og brukere samtidig som renholdere får bedre arbeidsmiljø.

Renhold har stor betydning for forurensningen av inneluften. Renhold blir dessverre ofte nedprioritert, delvis grunnet kostnadsbesparelser, men også på grunn av manglende bevissthet om konsekvensene. Et godt og riktig renhold av bygget er nødvendig for at inneklima skal være godt for alle.

Hovedpunkter hentet fra sjekklisten i høyremenyen

For å bidra til lite støv og et effektivt renhold bør momentene nedenfor vektegges:

  • Vi sjekker om prosjekt- og brukererfaringer vektlegges
  • Vi sjekker hvordan utformingen av bygget blir/planlegges
  • Vi sjekker utemiljøet
  • Vi sjekker inngangspartiet
  • Vi sjekker korridorer
  • Vi sjekker garderober
  • Vi sjekker toalett
  • Vi sjekker rom og avdelinger
  • Vi sjekker varmekilder i rom og avdelinger