Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Temperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Valg som gjøres i prosjekteringsfasen vil få stor betydning for hvordan mennesker vil oppleve temperaturforholdene på jobben. Ved å gjennomtenke og risikovurdere temperaturmiljøet og de ulike valg som tas på plan- skissestadiet, kan det ferdige bygg få økt kvalitet.

Løsninger som gir bedre temperaturforhold bør ikke være kostnadsdrivende for prosjektet. Denne websiden inneholder momenter og en sjekkliste i temperaturmiljøet som deltakere i byggeprosjektet kan bruke i dialog med rådgivende ingeniører og arkitekter.

Nedenfor er det opplistet noen hovedmomenter som bør vektlegges i temperaturmiljøet. I høyremenyen kan du laste ned en sjekkliste med mer detaljerte underpunkter. Dette er spørsmål som rådgivende ingeniører og arkitekter må ta stilling til ved å svare JA eller NEI.

Hovedpunkter hentet fra sjekklisten i høyremenyen:

Aktuelle sjekkpunkter i plan-/prosjekteringsfasen

  • Vi sjekker om prosjekt- og brukererfaringer vektlegges
  • Vi sjekker oppvarming, styring/automatikk og miljø
  • Vi sjekker elektriske varmeovner
  • Vi sjekker radiatorer (vannbåren varme)
  • Vi sjekker gulvvarme elektrisk/vannbåren
  • Vi sjekker strålevarme i tak/vegg
  • Vi sjekker ventilasjon og trekk/varme
  • Vi sjekker ventiler
  • Vi sjekker solavskjerming og valg av vinduer
  • Vi skriver ned nye erfaringer