Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Uteområde

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Hvordan uteområdet organiseres, valg av planter, busker, trær og underlag vil ha betydning for hvordan inneklima skal oppleves av ansatte og brukere i byggets levetid.

Hvordan vann ledes vekk fra overflater vil få stort betydning for hvor mye sand og bøss som trekkes inn i bygningen. Sand på gulv vil virker som sandpapir på gulvet når det ligger mellom skosåle og gulvbelegg. Fint slipestøv fra bonevoks og gulvbelegg vil bidra til kjemisk svevestøv i innelufta.

 

Hovedpunkter hentet fra sjekklisten i høyremenyen

Hvordan utemiljøet planlegges for å stoppe sand og bøss ute har stor betydning for hvordan inneklima i det ferdige bygg skal bli.

Momentene nedenfor bør vektegges:

Vi sjekker prosjekt- og brukererfaringer
Vi sjekker adkomstvei(er) og gangstier
Vi sjekker parkeringsplass
Vi sjekker området rundt bygningen
Vi sjekker området rundt luftinntak
Vi sjekker beplantning
Vi sjekker sikkerhet