Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inneklima og helse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Å bygge friske bygninger gjøres enklest om man har helsefokus fra første pennestrøk. Da behøver det heller ikke være en fordyrende prosess. Det grunnleggende prinsippet i den nye folkehelseloven er å tenke ”helse i alt vi gjør,” både for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Fokus på gode helsevalg i byggeprosjekt blir derfor viktig.